Bulgaristan Krallığı (1908-1946)

 


Bulgaristan Krallığı, 5 Ekim 1908 tarihinde Bulgaristan Prensliği krallık olmuştur. Bulgaristan de jure olarak Osmanlıya karşı bağımsızlığını bildirmiştir.

1885'te Doğu Rumeliyi Osmanlılardan almıştır. I. Balkan Savaşının başlatıcısı olmuş ve Balkanlarda etnik bir devlet olmuştu. Ancak II. Balkan Savaşında tek başına kalmış ve Bükreş Antlaşması etkinliğinin kaybetmiştir.

I. Dünya Savaşında İttifak Devletlerinin yanında yer almıştır. Neuilly Antlaşması ile savaştan çekildi. II. Dünya Savaşında Almanya safında savaştı. Dinleri Ortodoksluk ve başkenti Sofya'ydı. 1946 Bulgaristan Krallığı yıkıldı ve Bulgaristan Halk Cumhuriyeti kuruldu.
Bulgaristan Krallığı (1908-1946) 4.5 5 Kybalion Bulgaristan Krallığı , 5 Ekim 1908 tarihinde Bulgaristan Prensliği krallık olmuştur. Bulgaristan de jure olarak Osmanlıya karşı bağımsızlığı...

Hiç yorum yok:

Copyright © Tarihtekiler. All Rights Reserved