Bükreş Antlaşması - 28 Mayıs 1812

 


Bükreş Antlaşması, 28 Mayıs 1812 tarihinde Osmanlı İmparatorluğu ve Rusya İmparatorluğu arasında bugünkü Romanya'nın Bükreş şehrinde imzalanmış bir barış antlaşmasıdır. 1806-1812 Osmanlı-Rus Savaşı'nı sona erdirmiştir.

II. Mahmut, 1808 yılında tahta geçtiğinde, Osmanlı İmparatorluğu ile Rusya İmparatorluğu arasında 1806 yılında başlamış olan savaş devam etmekteydi. Birleşik Krallık ile 1809'da yapılan antlaşma sonucu Rusya İmparatorluğu ile savaşa devam kararı alındı. Rusya İmparatorluğu'nun Fransa ile olan sorunları, Osmanlı İmparatorluğu ordularının yıllarca süren savaştan yorgun düşmesi yüzünden iki devlet de 1812 yılında barış imzalamaya mecbur kaldılar.

Bükreş Antlaşması Maddeleri ve Sonuçları

-Rusya, Eflak ve Boğdan'dan çekilecek, Besarabya bölgesi ise Ruslara bırakılacak.

-Osmanlılar Bosna ve Eflak'dan 2 yıl vergi almayacak.

-Sırplar kendi içlerinde serbest kalacak.

-Tuna nehrinde hem Osmanlı hem de Rus gemileri serbestçe dolaşabilecek. Prut ve Tuna -nehirlerinin sol sahilleri iki ülke arasında sınır kabul edilecek.

-Anapa kalesi ile birlikte, kuzeyde Kuban Irmağı ağzından güneyde Bzıb Irmağı ağzına değin uzanan Karadeniz kıyı kontrolu Osmanlılara, Bzıb Irmağından güneydeki Rion Irmağına değin Karadeniz kıyılarının kontrolü de Ruslara bırakıldı.

Antlaşma Rus tarafında kumandan Mihail Kutuzov tarafından imzalandı ve Fransa İmparatoru I. Napolyon'un Rusya'ya saldırmasından 1 gün önce Rusçarı I. Aleksandr tarafından onaylandı.
Bükreş Antlaşması - 28 Mayıs 1812 4.5 5 Kybalion Bükreş Antlaşması , 28 Mayıs 1812 tarihinde Osmanlı İmparatorluğu ve Rusya İmparatorluğu arasında bugünkü Romanya'nın Bükreş şehrinde im...

Hiç yorum yok:

Copyright © Tarihtekiler. All Rights Reserved