Babanzade Abdurrahman Paşa İsyani

 


Babanzade Abdurrahman Paşa İsyanı Nedenleri ve Sonuçları

Günümüzde Irak'ta bulunan Süleymaniye şehrinin valisi olan "Baban aşiretinden" Babanzade İbrahim Paşa'nın 1806'daki ölümünden sonra, Osmanlı Devleti'nin aynı aşiretten Babanzade Halit Paşa'yı vali tayin etmesi üzerine, İbrahim Paşa'nın yeğeni Babanzade Abdurrahman Paşa'nın hakkının yendiğini ileri sürerek Osmanlı yönetimine karşı isyan başlatması hadisesidir.

İsyan Osmanlı Devleti'ni hayli uğraştırmış ve ayaklanma 1808 yılında bastırılmıştır.
Babanzade Abdurrahman Paşa İsyani 4.5 5 Kybalion Babanzade Abdurrahman Paşa İsyanı Nedenleri ve Sonuçları Babanzade Abdurrahman Paşa İsyanı Nedenleri ve Sonuçları Günümüzde Irak'ta bulunan Süleymaniye şehrinin valisi olan "Baban aşiret...

Hiç yorum yok:

Copyright © Tarihtekiler. All Rights Reserved