1700 İstanbul Antlaşması

 


1700 İstanbul Antlaşması, 14 Temmuz 1700'de Osmanlı İmparatorluğu'yla Rusya arasında yapılan ve 1686-1700 Osmanlı-Rus Savaşını sonuçlandıran bir barış antlașmasıdır.

1699'daki Karlofça Antlaşması'nın devamı niteliğindedir. Rusya, Büyük Petro'nun liderliğinde güçlenmişti. 1695'deki saldırıda başarısız olmuş, fakat 1 yıl sonra 6 Ağustos 1696 tarihinde Azak Kalesi'ni ele geçirmişti. Osmanlı Devleti Papa'nın Avusturya, Lehistan, Rusya ve Venediklilerden oluşturduğu Kutsal İttifak'la uzun süre savaştı ama sonunda yorgun düştü. Avusturya'yla Karlofça Antlaşmasını imzaladıktan 1 yıl sonra da Rusya'yla 14 Temmuz 1700 tarihinde İstanbul Antlaşmasını imzaladı.

1700 İstanbul Antlaşması Maddeleri ve Sonuçları

-Osmanlı Devleti Azak Kalesini Rusya'ya bıraktı. Onun yerine Rusya'nın Taganrog'da inşa ettiği kaleyi kabul etti. Böylece Rusya Karadeniz'de kendisine sağlam bir yer yapmış oluyordu. 

-Rusya İstanbul'da elçi bulundurma hakkına sahip olacaktı.
1700 İstanbul Antlaşması 4.5 5 Kybalion 1700 İstanbul Antlaşması , 14 Temmuz 1700'de Osmanlı İmparatorluğu'yla Rusya arasında yapılan ve 1686-1700 Osmanlı-Rus Savaşını sonu...

Hiç yorum yok:

Copyright © Tarihtekiler. All Rights Reserved