1553 İstanbul Antlaşması

 


1553 İstanbul Antlaşması, Osmanlı Devleti ile Fransa arasında 1 Şubat 1553 tarihinde imzalanan bir ittifak antlaşmasıdır.

O dönemde Avrupa'nın tek hakimi olmak isteyen Almanya'nın Fransa'yı sürekli tehdit etmesi ve bunun kendi yararına olmadığını gören Osmanlı Devleti ile Almanya'nın baskısı altındaki Fransa arasında imzalanmıştır. Bu antlaşma ile Avrupa'daki güçler dengesi iyice Osmanlı lehine kaymış ve Kutsal Roma İmparatoru V. Karl kısa bir süre sonra Osmanlı'nın üstünlüğünü kendiliğinden kabul ederek inzivaya çekilmiştir.

1553 İstanbul Antlaşması Maddeleri ve Sonuçları


Fransa kralı Osmanlı padişahını Avrupa'nın tek imparatoru ve kendisini ona tâbi kabul ediyordu. Fransa Osmanlı Devleti'nin kendisine yapacağı yardıma karşılık donanmasını Osmanlı Devleti'nin emrine veriyordu.
1553 İstanbul Antlaşması 4.5 5 Kybalion 1553 İstanbul Antlaşması , Osmanlı Devleti ile Fransa arasında 1 Şubat 1553 tarihinde imzalanan bir ittifak antlaşmasıdır. O dönemde Avru...

Hiç yorum yok:

Copyright © Tarihtekiler. All Rights Reserved