1548-1549 Osmanlı-Safevî Savaşı

 


1548-1549 Osmanlı-Safevî Savaşı, 29 Mart 1548 tarihinde Kanuni Sultan Süleyman ordusuyla İstanbul'dan hareket edip bir yıl boyunca sürdürdüğü seferdir.

Kanuni Sultan Süleyman, Avusturya seferinde iken Safevî Şahı I. Tahmasb; Tebriz, Nahçıvan ve Van'ı ele geçirdi. Ayrıca Şiî hakimiyetini de güçlü bir şekilde tesis etmiş, hatta bölgeye "halife" adlı casuslar bile göndermişti. Tahmasb'ın kardeşi Elkas Mirza ise Safevî tahtına çıkmak istiyordu. İsyan etti, fakat başarılı olamayarak I. Süleyman'a sığındı.

Bu esnada Bosna valisi olan Ulama Han, İran halkının durumunu iyi bildiği için Erzurum Beylerbeyliğine getirilerek Elkas'a lala tayin edilir. Elkas ve I. Süleyman maiyetindeki kuvvetlerle 29 Mart 1548'de İstanbul'dan hareket etti. Bu gelişmelerden haberdar olan Şah Tahmasb da ordusunu topladı. Tebriz'deki İran Şahı I. Tahmasbpadişahın Hoy'a geldiğini öğrenince bütün şehri tahliye ettirir ve kendiside Kazvin'e kaçar. 27 Temmuz 1548 tarihinde padişah zorlanmadan Tebriz'i ele geçirir. I. Süleyman şehirde 5 gün kaldıktan sonra Van'a geçer ve kaleyi kuşatır. 25 Ağustosta Van kalesi alınır. 29 Eylülde padişah Diyarbakır'a 25 Kasımda Halep'e geçip kışı burada geçirir. Sultan Süleyman 21 Aralık tarihinde İstanbul'a döndü.

1548-1549 Osmanlı-Safevî Savaşı Sonuçları
1. Orta Asya'daki Türk halkları ile Osmanlı Devleti arasındaki İran engelinin ortadan kalkamayacağı kesinleşti.

2. Anadolu'nun Sünni, İran'ın Şiî olduğu kesinleşti.

3. İranlılar bir daha Doğu Anadolu'yu ele geçiremedi.

4. I. Süleyman Doğu Anadolu ve Irak'ı teminat ve güvence altına alındı.
1548-1549 Osmanlı-Safevî Savaşı 4.5 5 Kybalion 1548-1549 Osmanlı-Safevî Savaşı , 29 Mart 1548 tarihinde Kanuni Sultan Süleyman ordusuyla İstanbul'dan hareket edip bir yıl boyunca sürd...

Hiç yorum yok:

Copyright © Tarihtekiler. All Rights Reserved