Türk Tarihi etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Türk Tarihi etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

Malazgirt Savaşı - 1071

Malazgirt Savaşı - 1071 Malazgirt Savaşı Nedenleri ve Sonuçları 26 Ağustos 1071 tarihinde, Büyük Selçuklu Hükümdarı Alparslan ile Bizans İmparatoru IV. Romen D...

Doğu Göktürk Devleti - Doğu Göktürler

Doğu Göktürk Devleti - Doğu Göktürler Doğu Göktürk Devleti - Doğu Göktürler (582-630), Göktürklerde, 576 yılında İstemi Yabgu ölünce yerine oğlu Tardu geçerek yabgu olmuş ve ba...

Batı Göktürk Devleti - Batı Göktürkler

Batı Göktürk Devleti - Batı Göktürkler Batı Göktürk Devleti, (582-659) Göktürk Kağanlığı 552 yılında kurulduğunda Bumin Kağan, devletin batısının idaresini kardeşi İstemi'ye v...

Göktürkler - Göktürk Devleti

Göktürkler - Göktürk Devleti Göktürkler - Göktürk Devleti,  Asya Büyük Hun İmparatorluğu'ndan sonra, her bakımdan temsil ettiği Türk kültürü itibariyle ikinci &quo...

Kırım Hanlığı

Kırım Hanlığı Kırım Hanlığı,1441-1783 yılları arasında Kırım'da hüküm sürmüş Kırım Tatar devletiydi. Altın Orda'nın yerini alan dört Hanlıkların...

Sabarlar (Sabirler) - Sabar Devleti

Sabarlar (Sabirler) - Sabar Devleti Sabarlar (Sabirler) - Sabar Devleti, M. S. 5.-6. yüzyıllarda, Batı Sibirya ile Kafkasların kuzey bölgesinde mühim tarihî rol oynadığı, çeşit...

Karakoyunlular - Karakoyunlu Devleti

Karakoyunlular (Karakoyunlu Devleti), Başkenti Tebriz olan ve 1380-1469 yılları arasında bugünkü Doğu Anadolu, Güney Kafkasya, İran Azerbayc...

Uç Beyliği - Uç Beylikleri

Uç Beyliği, Anadolu’da kurulan Türk devletlerinin sınırlarını muhafaza ve yapacakları akınlarla diğer devletleri yıpratma vazifesi gören yar...

Yörükler - Türkmenler

Yörükler (Türkmenler), Anadolu ve Rumeli’de göçebe olarak yaşayan, geçimlerini hayvancılıkla sağlayan ve mevsimlere göre ova veya yaylalarda...

Kıpçaklar (Kumanlar) - Kıpçak Türkleri

Kıpçaklar (Kumanlar),  Kıpçakları, Bizanslılar “Kumanos”, Macarlar “Kun”, Ruslar “Polovets”, Almanlar “Falben” adıyla bilirler. İslamî kayna...

Peçenekler (Peçenek Türkleri)

Peçenekler (Peçenek Türkleri), Türk boylarından. Oğuzların Üç-ok koluna mensupturlar.  İslâm kaynaklarında “Beçene, Beçenek, Biçene”; Anadol...

Tatarlar (Tatar Türkleri)

Tatarlar (Tatar Türkleri), Türkistan’ın doğusundan, Cengiz İmparatorluğu zamanında Kırım ve Anadolu’ya yayılan bir kavim.  Muhtelif zamanlar...

Kınık Boyu (Kınıklar) - Türk Boyları

Kınık Boyu (Kınıklar) , Selçuklular'ın kuruluşunda ve Anadolu’nun fethinde büyük rol oynadılar. On üçüncü yüzyılda kalabalık bir kitle h...

Kayı Boyu - Türk Boyları

Kayı Boyu, Oğuzların Bozok kolundan, Osmanlıların da mensup olduğu bir boy.  Kayı kelimesi; “muhkem, kuvvet ve kudret sahibi” demektir. Kayı...

Büyük Selçuklu Devleti (1038-1157)

Büyük Selçuklu Devleti (1038-1157) Büyük Selçuklu Devleti,  Göçmen Türklerde bozkırdaki ırmakları geçiş büyük önem arzediyordu. Oğuzname'de salı keşfeden kişi boyun önem...

Gazneli Devleti - Gazneliler

Gazneli Devleti - Gazneliler Gazneli Devleti, 961 - 1187 yılları arasında Maveraünnehir, Hindistan'ın kuzeyi ve Horasan'da hüküm sürmüş, olan Türk devleti. Gaz...

Tolunoğulları (868-905)

Tolunoğulları (868-905) Tolunoğulları, Mısır'da kurulmuş İslam devletidir. Kurucuları Türk kökenli hanedanın iktidarda olduğu Mısır devletidir. Halkın çoğunlu...

Harezmşahlar (1077-1231)

Harezmşahlar (1077-1231) Harezmşahlar Devleti, Orta Asya'da Harezm bölgesinde Kutbeddin Muhammed Harezmşahtarafından kurulan bir Türk devletidir. Bu devlet Büy...

Anadolu Selçuklu Devleti Toplumsal ve Ekonomik Yaşam

Anadolu Selçuklu Devleti Toplumsal ve Ekonomik Yaşam Anadolu Selçukluları döneminde ülkenin hemen her yerinde imarethaneler vardı. Buralarda yoksul halka, öğrencilere ve yolculara parasız yeme...

Anadolu Selçuklu Devleti Devlet Yapısı ve Ordu

Anadolu Selçuklularında devlet toprakları hanedanın ortak mülküydü. Sultan ülke topraklarını oğulları arasında paylaştırıyordu ve şehzadele...

Copyright © Tarihtekiler. All Rights Reserved