Osmanlıda İsyanlar etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Osmanlıda İsyanlar etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

Osmanlıda Yemen İsyanı - 1568

Osmanlıda Yemen İsyanı Nedenleri ve Sonuçları Osmanlıda Yemen İsyanı , II. Selim döneminde 1568'de Yemen'de çıkan bir isyandır. Y...

Çırağan Baskını - 20 Mayıs 1878

Çırağan Baskını Nedenleri ve Sonuçları Çırağan Baskını , 20 Mayıs 1878'de gerçekleştirilen, Çırağan Sarayı 'nda tutulan eski Osman...

Patras Vakası (Patras İsyanı)

Patras Vakası - Patras İsyanı Nedenleri ve Sonuçları 19. yüzyıldaki bir Rum ayaklanması. Avrupa devletlerinin ve Rusya’nın Osmanlı Devleti...

Şahkulu İsyanı

Şahkulu İsyanı Nedenleri ve Sonuçları Şahkulu İsyanı, 1511 yılı Nisan ayında, Şah İsmail'i kurtarıcı olarak kabul eden Şahkulu önderli...

Osmanlıda Yeniçeri İsyanı - 1525

Osmanlıda 1525 Yeniçeri İsyanı Nedenleri ve Sonuçları Yeniçeriler, mart 1525 seferinde ganimet alamamalarından dolayı hoşnutsuzdu. Kanuni ...

Düzmece Mustafa İsyanı

Düzmece Mustafa İsyanı Nedenleri ve Sonuçları Düzmece Mustafa İsyanı , 1402 yılında Osmanlıların Timur'a yenilmesiyle Timur, Yıldırım ...

Patrona Halil İsyanı

Patrona Halil İsyanı Nedenleri ve Sonuçları Patrona Halil İsyanı , Osmanlı Devleti'ndeki Lale Devri 'nin sonunu getiren ayaklanmad...

Arabi Paşa Ayaklanması

Arabi Paşa Ayaklanması Nedenleri ve Sonuçları Arabi Paşa Ayaklanması , Mısır'da sömürgeleşmeye karşı Arabi Paşa önderliğinde 1882 yılı...

Osmanlıda Vaka-i Vakvakiye (Çınar Vakası)

Vaka-i Vakvakiye  (Çınar Vakası) Nedenleri ve Sonuçları Vaka-i Vakvakiye  (Çınar Vakası), Osmanlı Devleti 'nde 17. yüzyılda çıkan aske...

Alemdar Vakası - 1808

Alemdar Vakası (Olayı)  Nedenleri ve Sonuçları Alemdar Vakası (Olayı) , 15 Kasım - 18 Kasım 1808 tarihleri arasında Rumeli âyanlarından ye...

Babanzade Abdurrahman Paşa İsyani

Babanzade Abdurrahman Paşa İsyanı Nedenleri ve Sonuçları Günümüzde Irak'ta bulunan Süleymaniye şehrinin valisi olan "Baban aşiret...

Mir Muhammed İsyanı

Mir Muhammed İsyanı Nedenleri ve Sonuçları Mir Muhammed İsyanı , Soran emiri Mir Muhammed'ın 1830'da Mısır'daki Kavalalı Mehme...

Yenibahçe İsyanı - 1512

Yenibahçe İsyanı Nedenleri ve Sonuçları Yenibahçe İsyanı , 6 Mart 1512 tarihinde başlayan bir Yeniçeri isyanıdır. Amaç Padişah II. Bayezid...

Osmanlıda Bulgar İsyanları

Osmanlıda Bulgar İsyanları Nedenleri ve Sonuçları Bulgaristan 14. yüzyıl sonlarında yapılan savaşlar sonucu Osmanlı Devleti'ne katıldı...

Kabakçı Mustafa İsyanı

Kabakçı Mustafa İsyanı Nedenleri ve Sonuçları - IV. Mustafa'nın Tahta Çıkışı Kabakçı Mustafa İsyanı ,  Bu isyanın esasında pek çok ned...

Kalender Şah İsyanı - Kalender Çelebi İsyanı

Kalender Şah İsyanı Nedenleri ve Sonuçları Kalender Şah İsyanı , 1527'de Kalender Çelebi adında birinin isyanı ile başlayan ayaklanmad...

Baba Zünnun İsyanı - 1526

Baba Zünnun İsyanı Nedenleri ve Sonuçları 1526 yılının Ağustos ayında,  Baba Zünnun adında bir Alevi  Bozok sancak beyi Mustafa Bey'in...

Canberdi Gazali İsyanı

Canberdi Gazali İsyanı Nedenleri ve Sonuçları Canberdi Gazali İsyanı, Osmanlı İmparatorluğu'na bağlı Şam Eyaleti'nin Beylerbeyi Ca...

Celali İsyanları

Osmanlıda  Celali İsyanları Nedenleri ve Sonuçları Celali İsyanları , 16. ve 17. yüzyıllarda, Osmanlı yönetimindeki Anadolu'da toplums...

31 Mart Vakası

31 Mart Vakası - 31 Mart Olayı Nedenleri ve Sonuçları II. Meşrutiyet 'in ilanından sonra İstanbul'da yönetime karşı yapılmış büyük...

Copyright © Tarihtekiler. All Rights Reserved