Osmanlı Tarihi etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Osmanlı Tarihi etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

Islahat Fermanı

Islahat Fermanı Islahat Fermanı, Bâb-ı Âli tarafından ilan edilen Islâhat Fermânı, Kırım Savaşı 'nın ateşkesinden 18 gün sonra, 18 Şubat 1856 tarihinde ...

Bâb-ı Âli Baskını ve İttihat ve Terakki Cemiyeti

23 Ocak 1913'te Enver Bey önderliğinde bir grup İttihat ve Terakki fedaisi, Bâb-ı Âli'de bulunan Bakanlar Kurulu'nu toplantı hal...

II. Meşrutiyet - 24 Temmuz 1908

II. Meşrutiyet (İkinci Meşrutiyet), Osmanlı Anayasası'nın, 29 yıl askıda kaldıktan sonra, 24 Temmuz 1908'de yeniden ilân edilmesiyle...

I. Meşrutiyet - 1876

I. Meşrutiyet - 1876 I. Meşrutiyet ve Meclis-i Mebusan Açılışı I. Meşrutiyet  (Birinci Meşrutiyet), Osmanlı İmparatorluğu'nda 1876 yılında ilan edilen an...

Irak Cephesi

Irak Cephesi,  Britanyalılar bu cephedeki harekatlarını Hindistan Genel Valiliği üzerinden tertip etmiş ve ağırlıklı olarak bu sömürgesinden...

İran Cephesi

İran Cephesi (Aralık 1914 - 30 Ekim 1918), Osmanlı İmparatorluğu ile Rusya İmparatorluğu - Büyük Britanya ittifakı arasında, İran'ın kuz...

Çanakkale Savaşı - Çanakkale Cephesi

Çanakkale Savaşı-Çanakkale Cephesi (18 Mart 1915 - 9 Ocak 1916) I. Dünya Savaşı sırasında Gelibolu Yarımadası'nda Osmanlı İmparatorluğu...

Kafkasya Cephesi

Kafkasya Cephesi (24 Ekim 1914 - 30 Ekim 1918), I. Dünya Savaşı'nda Osmanlı İmparatorluğu'nun Rusya İmparatorluğu, daha sonra Britan...

Hicaz-Yemen Cephesi

Hicaz-Yemen Cephesi, I. Dünya Savaşı boyunca Osmanlı İmparatorluğu 4 Tümenlik bir kuvvetle Arabistan'daki kutsal İslam şehirlerini korum...

Galiçya Cephesi

Galiçya Cephesi (26 Ağustos - 11 Eylül 1914) I. Dünya Savaşı'nın başlarında Rusya ve Avusturya-Macaristan arasında meydana gelen çatışma...

Osmanlıda İlk Sinema Filmi

Osmanlı İmparatorluğu sinemayla 1896’da gösterime başlayan Fransa’dan hemen sonra tanıştı. Lumiere Kardeşler’in bir kameramanı 1896’da İstan...

Osmanlı Ordusunda Savaş Teknikleri

Osmanlı Ordusu, yüz yıllar boyunca vatana olan bağlılğı savaş taktikleri ile ve en önemlisi iman gücü ile dünyanın büyük bir kısmına hükmetm...

Dragaşani Çarpışması - 19 Haziran 1821

Dragaşani (Drăgăşani) Çarpışması,   (19 Haziran 1821)  Osmanlı Devleti'nin, Philiki Hetaireia (Filiki Eterya), kuvvetlerini bozguna uğra...

Zigetvar Savaşı - Zigetvar Kuşatması (1566)

Zigetvar Savaşı - Zigetvar Kuşatması, Avusturya Arşidükü Maksimillian'ın 1533 İstanbul Antlaşması 'nı bozması, vergisini ödememesi ...

1787-1791 Osmanlı-Avusturya Savaşı

1787-1791 Osmanlı-Avusturya Savaşı, İmparator II. Joseph, Kutsal Roma Cermen İmparatorluğunu eski gücüne çıkarmak için çalışmalar yapmaktayd...

1686-1700 Osmanlı-Rus Savaşı

1686-1700 Osmanlı-Rus Savaşı, 1683-1699 Osmanlı-Kutsal İttifak Savaşı'nın bir parçasıdır. II. Viyana Kuşatması sonrasında çok sayıda Avr...

Şehremini Nedir? Osmanlıda Şehremini

Şehremini, Osmanlı Devletinde İstanbul’daki saray ve devlete âit binâların bakımı ve tâmiriyle uğraşan ve saraylara gerekli olan şeyleri sat...

Fetihnâme Nedir? Osmalıda Fetihnâme

Fetihnâme, Osmanlı İmparatorluğu'nda önemli bir savaş kazanıldığında bunu diğer İslam devletlerine, hanlara, prenslere, vali ve şehzadel...

Osmanlıda Eyalet Askerleri

Osmanlıda Eyalet Askerleri Yerli Kulu Askerleri Yerli kulu piyadesi eyalet paşaları ile sancak beylerinin komuta ve idaresinde bulunan kom...

Osmanlıda Yemen İsyanı - 1568

Osmanlıda Yemen İsyanı Nedenleri ve Sonuçları Osmanlıda Yemen İsyanı , II. Selim döneminde 1568'de Yemen'de çıkan bir isyandır. Y...

Copyright © Tarihtekiler. All Rights Reserved