Osmanlı Savaşları etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Osmanlı Savaşları etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

Irak Cephesi

Irak Cephesi,  Britanyalılar bu cephedeki harekatlarını Hindistan Genel Valiliği üzerinden tertip etmiş ve ağırlıklı olarak bu sömürgesinden...

İran Cephesi

İran Cephesi (Aralık 1914 - 30 Ekim 1918), Osmanlı İmparatorluğu ile Rusya İmparatorluğu - Büyük Britanya ittifakı arasında, İran'ın kuz...

Çanakkale Savaşı - Çanakkale Cephesi

Çanakkale Savaşı-Çanakkale Cephesi (18 Mart 1915 - 9 Ocak 1916) I. Dünya Savaşı sırasında Gelibolu Yarımadası'nda Osmanlı İmparatorluğu...

Kafkasya Cephesi

Kafkasya Cephesi (24 Ekim 1914 - 30 Ekim 1918), I. Dünya Savaşı'nda Osmanlı İmparatorluğu'nun Rusya İmparatorluğu, daha sonra Britan...

Hicaz-Yemen Cephesi

Hicaz-Yemen Cephesi, I. Dünya Savaşı boyunca Osmanlı İmparatorluğu 4 Tümenlik bir kuvvetle Arabistan'daki kutsal İslam şehirlerini korum...

Galiçya Cephesi

Galiçya Cephesi (26 Ağustos - 11 Eylül 1914) I. Dünya Savaşı'nın başlarında Rusya ve Avusturya-Macaristan arasında meydana gelen çatışma...

Dragaşani Çarpışması - 19 Haziran 1821

Dragaşani (Drăgăşani) Çarpışması,   (19 Haziran 1821)  Osmanlı Devleti'nin, Philiki Hetaireia (Filiki Eterya), kuvvetlerini bozguna uğra...

Zigetvar Savaşı - Zigetvar Kuşatması (1566)

Zigetvar Savaşı - Zigetvar Kuşatması, Avusturya Arşidükü Maksimillian'ın 1533 İstanbul Antlaşması 'nı bozması, vergisini ödememesi ...

1787-1791 Osmanlı-Avusturya Savaşı

1787-1791 Osmanlı-Avusturya Savaşı, İmparator II. Joseph, Kutsal Roma Cermen İmparatorluğunu eski gücüne çıkarmak için çalışmalar yapmaktayd...

1686-1700 Osmanlı-Rus Savaşı

1686-1700 Osmanlı-Rus Savaşı, 1683-1699 Osmanlı-Kutsal İttifak Savaşı'nın bir parçasıdır. II. Viyana Kuşatması sonrasında çok sayıda Avr...

Gelibolu'nun Fethi - 1354

Gelibolu'nun Fethi,  Süleyman Paşa padişahtan aldığı emir ile Gelibolu'ya hareket etti. 1354'te iki ordu karşılaştı. Bölgedeki Ç...

Meşaleler Savaşı - 1583

Meşaleler Savaşı, (1583)  Osmanlılar ve Safeviler arasında 1555 Amasya Antlaşması devam ederken Şah Tahmasb'ın ölümüyle İran'da şahl...

Tiflis Müdafaası - 1582

Tiflil Savunması - Tiflis Müdafaası, Çıldır Muharebesi'yle Osmanlılar; Çıldır, Tiflis ve çevresini aldılar. Bunu kabullenemeyen Safevîle...

1456 Belgrad Kuşatması

Belgrad Kuşatması, 1456 yılında Osmanlı İmparatorluğu'nun Macaristan Krallığı'nın elinde olan Belgrad'ı 2. kez ele geçirme giriş...

Osmanlı-Sırp Savaşı (1876-1877)

Osmanlı-Sırp Savaşı (1876-1877),   Sırbistan ve Karadağ tarafından gayriresmi olarak desteklenen Balkanlardaki Osmanlı kuvvetlerine karşı bi...

Nejd Seferi - Necit Taarruzu (1817-1818)

Nejd Seferi - Necit Taarruzu (1817-1818), Osmanlıların 1817-1818'de sürdürdüğü ve I. Suudi Devleti'ni tarihten silen ciddi bir asker...

1676-1681 Osmanlı-Rus Savaşı

1676-1681 Osmanlı-Rus Savaşı, Osmanlı İmparatorluğu ile Rus Çarlığı arasında yapılan ilk büyük savaştır. Bu savaş, sırasında Merzifonlu Kara...

Astrahan Seferi (1568-1570)

Astrahan Seferi, Osmanlı Devleti ve Osmanlı Devleti'ne bağlı olan Kırım Hanlığı'nın 1556 yılında Rusya'nın eline geçen Astrahan ...

1548-1549 Osmanlı-Safevî Savaşı

1548-1549 Osmanlı-Safevî Savaşı, 29 Mart 1548 tarihinde Kanuni Sultan Süleyman ordusuyla İstanbul'dan hareket edip bir yıl boyunca sürdü...

Koyun Adaları Muharebesi - 1695

Koyun Adaları Muharebesi (9 Şubat 1695), 1684 yılında yapılan II. Viyana Kuşatmasının başarısızlıkla sonuçlanmasından sonra Avrupa Devletle...

Copyright © Tarihtekiler. All Rights Reserved