Osmanlı Devlet Adamları etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Osmanlı Devlet Adamları etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

Avlonyalı Mehmed Ferid Paşa

Avlonyalı Mehmed Ferid Paşa Avlonyalı Mehmed Ferid Paşa, 1851 yılında Yanya’da doğdu. Avlonyalı Mutasarrif Mustafa Nuri Paşa adında bir Arnavut beyinin oğludur. Aile ...

Hüseyin Hilmi Paşa

Hüseyin Hilmi Paşa Hüseyin Hilmi Paşa, 1855 yılında Midilli'de doğdu.  Sonradan İslam'ı seçmiş bir Rum ailesinin soyundan gelir. İlk eğitimin Midilli...

Halil Rıfat Paşa

Halil Rıfat Paşa Halil Rıfat Paşa, 1827 yılında Selanik'te doğdu. Osmanlı bürokrasi kademesinin en altı olan tahrirat kaleminden, en üst makam olan S...

Ahmet Vefik Paşa

Ahmet Vefik Paşa Ahmet Vefik Paşa, 1823 yılında İstanbul'da doğdu. Devlet adamı, edip, yazar ve mütercimler yetiştiren bir aileye mensuptur. Dedesi Yah...

Enver Paşa

Enver Paşa Enver Paşa, 23 Kasım 1881 yılında İstanbul'da doğdu. İlk tahsiline İstanbul’da başladıktan sonra, babasının Manastır’a tayin olması il...

Abdülkerim Nadir Paşa

Abdülkerim Nadir Paşa Abdülkerim Nadir Paşa, 1807’de Rumeli’nin Zağra’ya bağlı Çırpan kasabasında doğdu. Babası kale yamaklarından Ahmed Ağa'dır. Halk arası...

Hafız Ahmet Paşa

Hafız Ahmet Paşa, 1564 yılında Filibe'de doğdu. Bir müezzinin oğluydu. 15  yaşında İstanbul’a gelip Enderuna alındı. Uzun seneler saray ...

Ahmet Cevdet Paşa

Ahmet Cevdet Paşa Ahmet Cevdet Paşa, 26 Mart 1822 yılında Osmanlı Devleti’nin Tuna eyaleti kazası olan Lofça’da doğdu. Babası Lofça İdare Meclisi azasından ...

Koca Ragıp Paşa

Koca Ragıp Mehmed Paşa, 1698 yılında İstanbul!da doğdu. Babası Defterhâne kâtiplerinden Şevki Mustafa Efendidir. Âilesi tarafından tahsil ve...

Tayyar Mehmed Paşa

Tayyar Mehmed Paşa , doğum tarihi hakkında bilgi olmamakla birlikte Ladik kasabasında doğduğu bilinmektedir. Nasuh Paşa kethüdâlığından yeti...

Cezzar Ahmed Paşa

Cezzar Ahmed Paşa, Bosnalı olup 1708 doğumlu olarak rivayet edilmektedir. İstanbul’a gelerek Sadrâzam Hekimoğlu Ali Paşanın hizmetine girmiş...

Mustafa Nuri Paşa

Mustafa Nuri Paşa,  1824 yılında İzmir’de doğdu. Müderris Mansûrizâde Mehmed Efendinin oğludur. Özel olarak yetiştirilerek Arapça ve Farsça&...

Kemal Reis

Kemal Reis, 1451 yılında Karaman, Ağrıboz veya Gelibolu’da doğduğu rivayet edilmektedir. Babası Karaman’da Ali adındaki bir Türktür. Meşhur ...

Mahmud Şevket Paşa

Mahmud Şevket Paşa Mahmud Şevket Paşa, 1856 yılında Bağdat’ta doğdu. Babası Basra mutasarrıfı Kethüdâzâde Süleymân Beydir. Mahmud Şevket, ilk öğrenimini Bağd...

Talat Paşa

Talat Paşa Talat Paşa, 1874 yılında Edirne'de doğdu. Babası, bazı kazalarda sorgu hâkimi muâvinliği yapan Ahmed Vasıf Efendidir. Muhalifleri tara...

Eyüp Sabri Paşa

Eyüp Sabri Paşa,  II. Abdülhamid Han devri amirâllerinden. İsmi Eyyûb Sabri olup, Yenişehir civârındaki Urmiye’de doğdu. Doğum târihi bilin...

Kara Davut Paşa

Kara Davut Paşa, Boşnak kökenlidir.  Enderun 'da eğitim aldıktan sonra Çuhadar olarak atandı. III. Mehmet döneminde kapıcıbaşılık görevi...

Ispartalı Seyyid Ali Paşa

Ispartalı Seyyid Ali Paşa, 1756 yılında Isparta'nın Uluborlu ilçesinde doğdu. Yeğenağalar sülalesindendir.  Öğrenimini Uluborlu'da y...

Sofu Mehmet Paşa

Sofu Mehmet Paşa (Mevlevi Mehmed Paşa)   Türk asıllı kapıkulu süvarilerindendi. Defterdar Baki Paşa yanında çalışmaya başladı ve onun yanınd...

Lefkeli Mustafa Paşa

Lefkeli Mustafa Paşa, Bilecik'in Osmaneli ilçesi olan Lefke doğumludur.  Enderun 'da yetişmiştir. Sonra Silahtar görevine atanmıştır...

Copyright © Tarihtekiler. All Rights Reserved