Kurtuluş Savaşı etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Kurtuluş Savaşı etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

Kurtuluş Savaşı - Tellidede Muharebeleri

Tellidede Muharebeleri, Yunan kuvvetleri Aydın etrafında bulunan Türk kuvvetlerini uzaklaştırmak amacıyla, Tellidede sırtlarında bulunan Tür...

Tekâlif-i Milliye Emirleri

Tekâlif-i Milliye Emirleri, Kurtuluş Savaşı'nın dönüm noktalarından olan Sakarya Meydan Muharebesi öncesi ordunun ihtiyacını karşılamak ...

Kars Antlaşması - 13 Ekim 1921

Kars Antlaşması (13 Ekim 1921), Rusya, 1917'den sonra Kafkasya’dan çekildi. Bölgede Azerbaycan, Gürcistan ve Ermenistan bağımsızlığına k...

King-Crane Komisyonu

King-Crane Komisyonu  (1919),   Paris Barış Konferansı sırasında Türk topraklarının durumunu, Suriyelilerin ve Filistinlilerin I. Dünya Sava...

Balıkesir Kongresi ve Kararları

Balıkesir Kongresi, 30 Ekim 1918 tarihli Mondros Mütarekesi'nden TBMM'nin kurulduğu 23 Nisan 1920 tarihine kadar geçen süreye "...

Türkiye-Afganistan Antlaşması - 1 Mart 1921

Türkiye-Afganistan Antlaşması, 1 Mart 1921 tarihinde müzakere için Moskova'da bulunan Türk heyeti ile yeni kazanmış bulunan Afganistan t...

Ankara Antlaşması - 20 Ekim 1921

Ankara Antlaşması (20 Ekim 1921),  Doğu sorununda İngiltere, Yunanistan ve İtalya ile milli menfaatleri uyuşmayan Fransa, Sevr Antlaşması...

Mudanya Mütarekesi - 11 Ekim 1922

Mudanya Mütarekesi, Büyük Taarruzun zaferle sona ermesi üzerine ve Çanakkale Krizinden sonra, İtilâf Devletleri TBMM’ye mütareke çağrısında ...

Kurtuluş Savaşı - Erikli Baskını

Erikli Baskını, Erikli'de Yunanlıların bir Evzon taburunun iki bölüğü bulunuyordu. Muğla Müfrezesi buradaki Yunan kuvvetlerine bir baskı...

Kurtuluş Savaşı - Urla Olayları

Urla Olayları, Yunanlar İzmir'in işgali'nden sonra zaman kaybetmeden Bornova ve Karşıyaka’yı işgal ettiler. Buraların işgalini tamam...

Kurtuluş Savaşı - Bergama Baskını

Bergama Baskını, Yunan ordusu Mayıs 1919'da İzmir'in işgali'nden beri Ege Bölgesi'ndeki şehirleri işgal etmeye devam ediyord...

Hart Olayı - Şeyh Eşref Ayaklanması

Şeyh Eşref Ayaklanması - Hart Olayı, (26 Ekim 1919 - 24 Aralık 1919)  Ayaklanma, Bayburt’a 20 kilometre uzaklıktaki Hart kasabasında yaşayan...

Demirci Mehmet Efe Ayaklanması

Demirci Mehmet Efe Ayaklanması,Yunan kuvvetlerinin Bursa-Uşak-Sarayköy hattına kısa sürede ulaşabilmeleri, düzenli ordunun yetersizliğine ba...

Malgaç Baskını - 16 Haziran 1919

Malgaç Baskını, Yörük Ali Efe ve arkadaşlarının 16 Haziran 1919 tarihinde Sultanhisar ile Atça arasındaki Malgaç deresinin üstünden geçen Os...

İzmir'in Kurtuluşu - 9 Eylül 1922

İzmir'in Kurtuluşu, Türk ordusu tarafından 26 Ağustos 1922'de başlatılan Büyük Taarruz sonucunda Yunan ordusu dağıtıldı ve 2 Eylül&#...

Koçgiri İsyanı

Koçgiri İsyanı, 1921 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükûmeti'ne karşı Koçgiri, Pezgavır, Maksudan, Aslanan, Kurmeşan, Parçikan, Ce...

Milli Aşireti Ayaklanması

Milli Aşireti Ayaklanması (1 Haziran - 8 Eylül 1920),  Güneydoğu Anadolu’da Fransa, İngiltere ve Ermeni faaliyetlerinin artması, bölgede yaş...

Kurtuluş Savaşı - Düzce Ayaklanmaları

Düzce Ayaklanmaları, İstanbul Hükümeti ulusal direniş hareketini kırmak amacıyla Anadolu'da kendisine bağlı kişileri çevrelerinde kışkır...

Kurtuluş Savaşı - Pontus Ayaklanması

Pontus Ayaklanması, Kurtuluş Savaşı sırasında Kuzey Anadolu'da bağımsız bir Pontus Rum Devleti kurmak amacıyla çıkarılan ayaklanma (1920...

Kurtuluş Savaşı - Anzavur Ayaklanması

Anzavur Ayaklanması, Kurtuluş Savaşı’na karşı Anadolu’da düzenlenen ayaklanmalardan biridir. İstanbul Hükümeti’nce desteklenmiş olan Anzavur...

Copyright © Tarihtekiler. All Rights Reserved