Biyografi etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Biyografi etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

Şehsuvar Sultan

Şehsuvar Valide Sultan,  1682 yılında doğdu.  II. Mustafa 'in eşidir.  Sırp asıllıydı ve doğduğu zamanki ismi Mari idi. Oğlu III. Osman ...

Mahfiruz Hadice Sultan

Mahfiruz Hadice Valide Sultan, 1590 yılında doğdu. Rum veya Sırp asıllıdır ve doğduğu zamanki ismi Mari'dir. I. Ahmet 'in eşidir. O...

Gül Bahar Hatun

Emine Gül-Bahar Hatûn Osmanlı padişahı Fatih Sultan Mehmed ’in eşlerinden biridir. O dönemde henüz Valide Sultan unvanı kullanılmaya başlama...

Rahime Piristu Valide Sultan

Rahime Piristû Valide Sultan, Maçka'da doğdu. Osmanlı tarihindeki son Valide Sultandır. Osmanlı padişahı Abdülmecit 'in eşi ve II. A...

Şevkefza Sultan

Şevkefza Valide Sultan, 12 Aralık 1820 yılında İstanbul-Ortaköy'de doğdu. Şevkefza Sultan, Megrel (Gürcü) asıllıydı. 1 Ağustos 1839 tar...

Emetullah Râbia Gülnuş Sultan

Emetullah Râbia Gülnuş Valide Sultan,  1647 yılında Girit adasında Venedik li bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Babasının adı Retimo ...

Malhun Hatun (Bala Hatun)

Malhun Hatun (Bala Hatun),  Osmanlı kurucusu Osman Bey 'in eşi, Kayı Boyu 'ndan Ömer Bey'in kızıdır. Osmanlı Devleti 'nin ik...

Ayşe Seniyeperver Sultan

Ayşe Seniyeperver Valide Sultan,  1761 yılında doğdu  Bulgar asıllı olduğu rivayet edilir ve asıl ismi, Sonya idi.  Sultan  I. Abdülhamit &#...

Nakşidil Sultan

Nakşidil Valide Sultan, 1768 yılında doğdu. Fransız kökenli olduğu bilinmektedir.  1783 yılında I. Abdülhamit 'in eşi oldu. Osmanlı kay...

Nilüfer Hatun

Nilüfer Hatun, Yarhisar Tekfuru'nun kızı, Orhan Gazi 'nin eşi ve I. Murat (Murad-ı Hüdavendigar) 'ın annesi.  Asıl adı Holofira...

Saliha Sultan

Saliha Sebkati Valide Sultan (1680-1739) I. Mahmut 'nın annesi, Valide Sultan ve Sultan II. Mustafa 'in eşiydi. Saliha Sultan, İ...

Saliha Dilâşub Sultan

Saliha Dilaşub Sultan 1627 yılında Sırp bir ailede dünyaya geldi. Doğum adı Katarina idi. 1687 yılında oğlu II. Süleyman 'ın tahta çıkma...

Gülçiçek Hatun

Gülçiçek Hatun, I. Murat 'ın eşi, Yıldırım Bayezid 'in annesidir. Rum kökenlidir. Bursa, Altıparmak semtinde, Sarıklı Değirmen Sokağ...

Emine Hatun

Emine Hatun, 1449 yılında doğdu.  II. Murat 'ın annesi, Valide Sultan ve I. Mehmet'in eşidir. Dulkadiroğulları Beyliği 'nin beşi...

Hayme Hatun (Hayme Ana)

Hayme Hatun (Hayme Ana)  Osmanlı Devleti 'nun kurucusu olan Osman Gazi 'nin annesi, Ertuğrul Gazi'nin eşidir. Hayme Hatun'un...

Handan Sultan

Handan Sultan, 1576 yılında doğdu. Rum asıllıdır ve doğduğu zamanki ismi Helen'dir. 1603 yılında oğlu I. Ahmet 13 yaşında tahta çıkarıl...

Pertevniyal Sultan

Pertevniyal Valide Sultan, 1812 yılında doğdu.  Abdülaziz 'in annesi, Valide Sultan ve II. Mahmut 'un eşidir. Perteviyal Valide Su...

Mihrimah Sultan

Mihrimah Sultan Mihrimah Sultan, 1522'de, Osmanlı padişahı Kanuni Sultan Süleyman ile eşi Hürrem Sultan'ın Mehmed'den sonraki ilk çocuğu olar...

Safiye Sultan

Safiye Sultan Safiye Valide Sultan (Sofia Bellicui Baffo) 1550 yılında Venedik 'te doğdu. Çok zengin bir ailenin tek çocuğu (Babası Leonardo Baffo Kor...

Ayşe Haseki Sultan

Ayşe Haseki Sultan, IV. Murad 'ın tarihte bilinen tek hasekisi ve şehzadelerinin annesidir.  IV. Murad'ın haremine ne zaman girdiği ...

Copyright © Tarihtekiler. All Rights Reserved